Vairāk fosfora

P1

Vairāku gadu augsnes monitoringa pētījumi norāda uz būtisku fosfora trūkumu lielā daļā Latvijas lauksaimniecībā izmantojamo zemju. Pareizi izvēlēta augu mēslošanas programma un mēslošanas līdzekļi var palīdzēt palielināt augsnē esošā fosfora daudzumu.

Fosfora saturs augsnē

Lielāka raža

P2

Izmantojot YaraMila mēslošanas līdzekļus, lauksaimnieks var sasniegt līdz pat 2 t lielāku kviešu ražu no hektāra, pat ja P nodrošinājums augsnē ir zems.

Raža lietojot YaraMila

Spēcīgākas saknes

P3

Fosfors veicina sakņu augšanu un stiprina tās. Spēcīgas saknes spēj uzņemt vairāk barības vielas un ūdeni un saista vairāk oglekļa, kas ir viens no priekšnoteikumiem labākai fotosintēzes norisei augā.

Sakņu sistēma ar nepietiekamu P nodrošinājumuSakņu sistēma ar pietiekamu P nodrošinājumu

Vairāk vārpas

P4

Ja augs nesaņem pietiekami daudz fosfora, cerošana notiek nepilnīgi un graudu skaits vārpā ir mazāks kā tas būtu ar labu fosfora nodrošinājumu.  Līdz ar to potenciālā ražība netiek sasniegta. YaraMila kompleksais mēslojums, kura sastāvā ir arī P,palielina vārpu skaitu par 20%, augsnēs ar zemu un vidēju fosfora nodrošinājumu.

Vārpu skaits m2

Vārpas
Vārpas

Labāka slāpekļa uzņemšana

P5

Līdzsvarota augu mēslošanas stratēģija, kas balstīta uz augsnes un kultūraugu vajadzībām, rada pamatu optimālai mēslošanas programmai. Augsnēs ar zemu un ļoti zemu fosfora nodrošinājumu mēslošana ar fosforu nodrošina par  30 kg/ha labāku slāpekļa uzņemšanu. Lietojot kādu no YaraMila produktiem, kuru sastāvā ir pietiekami daudz fosfora, Jūs varat  garantēt maksimāli labu slāpekļa izmantojamību, kas veicinās augu attīstību.

Slāpekļa uzņemšana

Straujāka augu attīstība

P6

Atbilstoša augu mēslošana, pietiekami nodrošinot fosforu, veicina straujāku augu sākotnējo attīstību, sekmē izlīdzinātu ražas veidošanos un vienmērīgu graudu nogatavošanos.

Cerošana pie mazāka P nodrošinājumaCerošana pie lielāka P nodrošinājuma

Kvalitatīva lopbarība

7P

Mēslojot zālāju ar YaraMila mēslošanas līdzekļiem, kuru sastāvā ir pietiekams P nodrošinājums, zālājs ir veselīgi zaļā krāsā, kas pēc tam ir svarīgi kvalitatīvas skābbarības iegūšanai.