Izkliedētāja testa kastes

Priekšnoteikums labākai augu augšanai ir vienmērīga mēslojuma - barības vielu - izkaisīšana vēlamajā kaisīšanas platumā.

Yara izkliedētāju testa kastes nodrošina labākas kontroles iespējas centrbēdzes un rampveida kaisītājiem.

Komplektā ir:

 • ABS plastmasas kastes, 50 x 50 cm, 7 gab.
 • Plastmasas ieliktņi, 7 gab.
 • Testa mēģenes, 7 gab.
 • Plastmasas piltuve, 1 gab
 • Komplektu piegādā divos izturīga neilona maisos

Var veikt gan vienkāršotu, gan uzlabotu testu. Vienkāršotajā testā jūs izmantojat septiņas kastes. Greppa Näringens uzlabotajā testā ir nepieciešamas 26 kastes. Abas metodes ir aprakstītas pa labi esošajās PDF datnēs.

Izkliedētāja pārbaude

Laba rezultāta iegūšanai ir nepieciešams ne tikai pareiza sastāva un augstas fizikālās kvalitātes mēslojums, vienlīdz svarīgi ir arī pareizi iestatīts izkliedētāju un kompetents un rūpīgs operators. Ir trīs galvenie faktori, kas ietekmē kaisīšanu:

 • Mēslojuma izkliedētājs
 • Minerālmēsli
 • Traktorists

Izkliedētājs

 • Regulāri tīriet izkliedētāju — ne tikai pēc, bet arī kaisīšanas laikā. Noskalojiet ar ūdeni pēc katras lietošanas dienas
 • Apklājiet izkliedētāja konteineru un izvadi, ja kaisītājs ir piepildīts ar mēslojumu, arī pārtraukuma laikā
 • Nosedziet izkliedētāja piltuvi ar sietu, kura režģa acu platums ir aptuveni 10 mm. Tas mazina iesprūšanas iespēju
 • Uzturiet izkliedētāju labā stāvoklī saskaņā ar instrukciju

Izkliedētāja iestatīšana

 • Izlasiet instrukciju! Rūpīgi ievērojiet izkliedētāja ražotāja ieteikumus par iestatīšanu un kalibrēšanu
 • Uzstādiet centrbēdzes kaisītāju saskaņā ar atbilstošo tabulu. Atjaunotās kaisīšanas tabulas Yara mēslojumam ir pieejamas vadošo izkliedētāju ražotāju mājaslapās
 • UZMANĪBU! Dažreiz gadās, ka mēslojums ir ražots vairākās rūpnīcās. Šādos gadījumos produktam ir dažādas kaisīšanas īpatnības, kas atspoguļojas kaisīšanas tabulās. Vienmēr rūpīgi izlasiet uz iepakojuma sniegtās norādes!
 • Pārbaudiet izkliedes daudzumu katrā mēslošanas reizē; skatiet kaisītāja lietošanas rokasgrāmatu
 • Pārbaudiet izkliedētāja modeli, izmantojot kaisītāja kastes pirms kaisīšanas atsākšanas

Kaisīšana

 • Ievērojiet pareizo braukšanas joslu attālumu. Ja sējot nav iezīmēta braukšanas līnija, to iezīmē ar putām, krāsu, mietiņiem vai kā citādi. Acu mērs nav ieteicams.
 • Izmantojiet malu kaisīšanas iekārtu un saglabājiet drošu distanci.
 • Nekaisiet spēcīga vēja apstākļos. Centrbēdzes kaisītāji parasti ir jutīgāki nekā rampveida kaisītāji. Sānvējš var izmainīt kaisīšanas virzienu. Pretvēja gadījumā var veidoties turbulence vai aizvējš tieši aiz traktora
 • Esiet vērīgs paaugstināta mitruma apstākļos. Daži mēslojuma veidi īpaši uzsūc mitrumu
 • Saglabājiet vienmērīgus apgriezienus. Apgriezienu atšķirība par 10—20 procentiem nepārprotami ietekmē vienmērīgu kaisīšanu
 • Nebrauciet pārāk ātri. Jo ātrāk jūs braucat, jo lielāka būs nevienmērīgas virsmas ietekme. Lielāks ātrums arī nozīmē, ka palielinās spiediens uz diskiem un tiek izkaisīts lielāks daudzums mēslojuma, tas var izraisīt neizlīdzinātu augu augšanu
 • Nepārtraukti pārbaudiet kaisīšanas iznākumu. Līdztekus koriģējiet izkliedētāja hidraulikas augstumu. Bojāti izvades rullīši, locījumi un bojājumi caurulēs rampveida kaisītājiem var būt nevienmērīgas izkliedēšanas cēlonis. Vairāk informācijas skatīt lietošanas rokasgrāmatā!

Mēslojums

Mēslojuma kvalitāte ietekmē vienmērīgas kaisīšanas kvalitāti. Fizikālā kvalitāte nozīmē augstu spiedienizturību, viendabīgu mēslojumu ar atbilstošu blīvumu un graudu lieluma sadalījumu. Turklāt mēslošana ir bez putekļiem.

Izkliedējiet mēslojumu precīzi

Kaisīšanas gala rezultāts ir "kaisīšanas līkņu pārklājumu summa" un to sauc par summu līkni. Tās izskats daļēji ir atkarīgs no individuālās izkliedēšanas līknes formas un daļēji no attāluma starp braukšanas (kaisīšanas) līnijām.

Svārstību koeficients (VK) ir mērs tam, cik vienmērīgi mēslojums tiek izkaisīts. Tas parāda, kā mēslojuma sadalījums atšķiras no vēlamās mēslojuma devas dažādos kaisīšanas platumos. Jo zemāka ir svārstību koeficienta (VK) vērtība, jo vienmērīgāks ir kaisījums. 20% svārstību koeficients nozīmē, ka 2/3 lauka ir nokaisītas ar +/- 20% vidējās viena platuma devas.

Piemērs. Uz 100 ha jāizkaisa 150 kg N/ha. Ar svārstības koeficientu 20% uz 66 hektāriem būs uzkaisīti 120—180 kg N/ha. 16 ha būs nokaisīti ar mazāk nekā 120 kg N/ha un uz atlikušajiem 16 ha būs uzkaisīti vairāk nekā 180 kg N/ha. Kaisīšanas rezultātam iekštelpās jābūt zemākam par 10% (svārstību koeficients VK). Vēja stiprums, virziens, nevienmērīga un  grubuļaina virsma utt. ietekmē svārstību koeficientu, tas var sasniegt 15—60%. VK 10—15% apmērā praktiskajos lauka apstākļos uzskata par apmierinošu. Svārstību koeficients 10—15% reālajā darbībā ir uzskatāms par apmierinošu. Svārstību koeficientam pārsniedzot 20%, nevienmērīgas izkliedes sekas - kā tumšas un gaišas līnijas, varēs pamanīt ar neapbruņotu aci.

 

Citi Yara rīki un pakalpojumi

Yara N-Sensor

N-Sensors- uz traktora uzstādāms tālvadības sensors N vajadzības noteikšanai

N-Sensors ir uz traktora uzstādāma ierīce, kas lauksaimniekam ļauj izmērīt auga prasības pēc slāpekļa, traktoram braucot pa lauku, kā arī attiecīgi piemērot mēslojuma daudzumu.
Yara N-Tester BT

Yara N-Testeris BT

Yara N-Testeris BT ir jaunākais N-Testera modelis. To var savienot ar Atfarm mobilo lietotni, izmantojot Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju. Ar N-Testera palīdzību var izmērīt hlorofila saturu graudaugu lapās vēlākās augšanas stadijās. No izmērītās vērtības...
Yara TankmixIT

Yara TankmixIT

TankmixIT ir lauksaimnieciska viedtālruņu aplikācija, kas piedāvā vadlīnijas tam, kā jaukt YaraVita mēslošanas līdzekļus ar partneru izsmidzināmajiem līdzekļiem.
Yara CheckIT

Yara CheckIT

Yara CheckIT ir lauksaimnieciska viedtālruņu lietotne, kas lauksaimniekiem piedāvā augu fotogrāfiju bibliotēku, tādējādi ļaujot vienkārši un ātri identificēt iespējamos barības vielu trūkumus augam.
YaraIrix

YaraIrix- lietotne N vajadzības noteikšanai ziemas kviešos

YaraIrix ir lietotne, kas ļauj izmērīt ziemas kviešu slāpekļa prasības dažādos augšanas posmos.
Izkliedēšanas tabulas

Izkliedēšanas tabulas

Vienmērīga mēslojuma izkliedēšana nodrošina efektīvu augu barības vielu uzņemšanu un mazina zudumu iespēju.
Izkliedētāja testa kastes

Izkliedētāja testa kastes

Priekšnoteikums labākai augu augšanai ir vienmērīga mēslojuma - barības vielu - izkaisīšana vēlamajā kaisīšanas platumā.
Tankmix

Tankmix

Tankmix™ ir tiešsaistes pakalpojums, kas sniedz vadlīnijas YaraVita mēslošanas līdzekļu jaukšanai ar daudziem citiem augu aizsardzības produktiem.

4 punktu garantija

4 punktu garantija

Yara 4 punktu garantija ietver četrus minerālmēslu ražošanas, kvalitātes, lietošanas un vides parametrus, kas visi ir vienlīdz nozīmīgi minerālmēslu gala lietotājam. 
Garantija attiecas uz visiem granulētajiem minerālmēsliem, kas ir pieejami Yara preču sortimentā. Mūsu garantija zemu siltumnīcefekta gāzu emisijai ietver visus produktus, ko Yara ražo un pārdod Latvijā, neatkarīgi no to lietošanas mērķa.

Vairāk informācijas