Mēslojuma droša apstrāde

Yara ražo augstas kvalitātes mēslošanas līdzekļus no dažādiem izejmateriāliem, izmantojot atšķirīgas ražošanas tehnoloģijas. Atbilstība starptautisko tiesību prasībām un kompānijas iekšējie tehniskie standarti nodrošina fokusēšanos uz produktu un procesu drošību, kā arī personu un vides aizsardzību, izmantojot vislabākās pieejamās metodes. Kompānijas Yara produktu portfolio ir plašs un atbilstošs tirgus prasībām. Produkti var būt vienkāršu vai prilētu granulu formā, un šīs atšķirības var būtiski ietekmēt to apstrādi un uzglabāšanu. Yara ir ieviesusi Produktu pārvaldības programmu, kas nodrošina, ka tiek atbilstoši gādāts par visiem vērtīga mēslojuma nodrošināšanas posmiem – sākot no produktu attīstīšanas, izejmateriālu iegādes un ražošanas līdz pat piegādei galapatērētājam un mēslojuma izmantošanai saimniecībās. Saskaņā ar Produktu pārvaldības programmu kompānija Yara ir cieši apņēmusies sniegt sabiedrībai noderīgus padomus, garantēt saviem partneriem un klientiem produktu, kas saistīti ar mūsu izstrādājumiem, drošumu un veselīgumu, kā arī aktualizēt vides, drošas pārtikas ražošanas un aizsardzības pret zādzībām un ļaunprātīgu izmantošanu jautājumu risināšanu. Šīs sadaļas mērķis ir akcentēt drošības jautājumus, kas aktualizējas mēslojuma izmantošanas procesā un sniegt labāko praktisko padomu cilvēkiem, kas darbojas tā piegādes ķēdē.