Inovācijas, izpēte un attīstība

Uzņēmums investē pētījumu un attīstības jomā, lai uzlabotu apstrādes tehnoloģijas, kultūraugu mēslošanas veidus un vides aizsardzības risinājumus.

Inovācijas, Izpēte un Attīstība

Lai īstenotu inovatīvus risinājumus, kas palīdzētu risināt vairākus no mūsdienu lielākajiem izaicinājumiem , „Yara” sadarbojas ar lauksaimniekiem un rūpnieciskajiem klientiem. Noskatieties šo četru minūšu garo video, lai uzzinātu, kā mēs to darām.

Lauksaimnieku interesēs ir palielināt ražīgumu, vienlaikus aizsargājot Zemes ierobežotos resursus. Ar zināšanām un izpētes darbu ierobežotās platībās ir iespējams izaudzēt vairāk.

Rūpniecības nozarei ir jāstrādā saskaņā ar jauniem noteikumiem attiecībā uz ekoloģiskajiem raksturlielumiem, un mūsu klientiem ir vajadzīgas piesārņojumu samazinošas tehnoloģijas.

„Yara” darbība inovāciju jomā vērsta uz tādu uzņēmējdarbības iespēju atrašanu, kas sniegtu praktiskus risinājumus, kas tiešām strādā un sniedz labumu sabiedrībai kopumā.

Uzņēmums investē pētījumu un attīstības jomā, lai uzlabotu apstrādes tehnoloģijas, kultūraugu mēslošanas veidus un vides aizsardzības risinājumus. Sadarbojoties ar partneriem un klientiem, mūsu zināšanas tiek liktas lietā gan uz lauka, gan ražotnēs visā pasaulē.

Uzziniet vairāk par mūsu inovatīvajiem risinājumiem, apmeklējot yara.com.