Misija, vīzija un vērtības

Klimata pārmaiņas ietekmē mūsu dzīvesveidu. Iedzīvotāju skaits pasaulē turpina pieaugt. Jāpabaro arvien vairāk izsalkušo, lauksaimniecības zemju platības ir ierobežotas, un resursi ir tik, cik to ir. Kopā mēs varam ieviest pārmaiņas. Mūsu panākumi balstās uz kolektīvām zināšanām, un mēs strādājam, domājot par uzņēmuma misiju, vīziju un vērtībām. Noskatieties šo divu minūšu garo video, lai uzzinātu vairāk.

Uzņēmuma misija

Ko mēs darām un kāpēc mēs to darām: Mūsu misija ir mūsu mērķis un loma šajā pasaulē. Mēs ticam, ka zināšanas vairojas un tām ir iespēja nodrošināt pozitīvas pārmaiņas visā pasaulē. Mēs izprotam mūsu klientus un zinām, kas viņus motivē.

Mēs apzināmies, ka zināšanas palīdz pabarot pasauli, rada peļņu nesošus uzņēmumus un aizsargā mūsu planētu laikā, kad pasaules iedzīvotāju skaits pieaug, bet resursu apjoms ir ierobežots.

Uzņēmuma vīzija

Uzņēmuma dibinātājiem nācās saskarties ar tā laika izaicinājumiem. Sadarbība un zinātkāre ļāva apvienot un vairot viņu zināšanas, lai glābtu miljoniem cilvēku dzīvību.

Mūsdienās mūsu vīzija ir augoša kopiena, kas savstarpēji sadarbojas, lai aizsargātu mūsu planētu un atbalstītu lauksaimniekus. Šāda kopiena pārvar kultūras, vides un ekonomikas šķēršļus un rada risinājumus, lai novērstu badu pasaulē.

Uzņēmuma vērtības:

Mērķtiecība

Darīt vairāk nekā no mums sagaida, uzņemties iniciatīvu un pastāvīgi strādāt, ievērojot uzņēmuma un personīgos mērķus.

 

Zinātkāre

Uzdot atklātus un drosmīgus jautājumus. Zinātkāre ir mūsu dzīvības eliksīrs. Tieši zinātkāre rada zināšanas, un vēlme izzināt rosināja trīs „Yara” dibinātājus cīnīties ar badu 20. gadsimta sākumā.

 

Sadarbība

Cieņpilni sadarboties, atzinīgi novērtēt visas nākotnes perspektīvas un pieejas. Māksla sadarboties — gan uzņēmuma iekšienē, gan ar pārējo pasauli — sniedz pienesumu kopējo zināšanu vairošanā.

 

Atbildība

Būt uzticamam, uzņemties atbildību un vienmēr paturēt prātā uzņēmuma un sabiedrības intereses, saskaroties ar smagu lēmumu pieņemšanu. Uzticību panāk ar atbildību.

 

Uzņēmuma kultūra

Uzņēmuma „Yara” galvenās vērtības ir mērķtiecība, zinātkāre, sadarbība un atbildība, atzīstot un veicinot izcilu sniegumu un augstu ētikas standartu piemērošanu vadītājiem un darbiniekiem visā pasaulē.

Mēs cienām tādu uzņēmuma iekšējo kultūru, kas balstīta uz zināšanām, kuras esam uzkrājuši un ar kurām esam dalījušies vairāk nekā gadsimta garumā ciešā sadarbībā ar mūsu klientiem.

Tā kā uzņēmums darbojas vairāk nekā 50 pasaules valstīs, mūsu darbaspēks ir ļoti daudzveidīgs. Šo daudzveidību mēs uzskatām par savu priekšrocību. Mūsu mērķis ir nodrošināt, ka visos tirgos darbojas vislabākie profesionāļi un radīt globālu profesionāļu kopienu ar dažādu tautību, izcelsmes un kultūras pārstāvjiem.

Turklāt mēs strādājam atbilstoši mūsu ētikas kodeksam un atbilstības programmai, kā arī ievērojam Apvienoto Nāciju Organizācijas globālā līguma vispārpieņemtos principus cilvēktiesību, darba tiesību, vides aizsardzības un pretkorupcijas jautājumos.

We set high standards for our conduct and compliance, not least regarding health, environment, safety and product stewardship. We foster a performance culture focused on developing people and we encourage dialogue.

Uzņēmuma stratēģija

„Yara” tic, ka, piedāvājot vērtīgus risinājumus mūsu klientiem, mēs varam nodrošināt pievilcīgu atdevi mūsu akcionāriem un vienlaikus sniegt ieguldījumu sabiedrībai.