Yara ir pasaules līderis minerālmēslu ražošanā un izplatīšanā. Tas veicina arvien jaunu globālo perspektīvu izvirzīšanu un augstu atbildību pret saistībām. Mūsu pieejas pamatā ir radīt izdevīgumu visām iesaistītajām pusēm, ieskaitot sabiedrību kopumā.

Mēs ticam, ka dzīvotspējīga rentabilitāte, integrējoša izaugsme un vides aizsardzība ir obligāti nosacījumi uzņēmējdarbības mērķu sasniegšanai un konkurētspējai nākotnē. Privātā uzņēmējdarbība ir vitāli svarīga ilgtspējīgai attīstībai – tāpat kā ilgtspēja ir priekšnosacījums, lai bizness būtu dzīvotspējīgs.

Kompānijas galvenā ietekme izpaužas saiknē pārtika – resursi – apkārtējā vide. Mūsu darbības sirdī un interešu pamatā ir ilgtspējīga lauksaimnieciskā attīstība, kas balstās uz principu: veicināt pārtikas drošumu, mazinot kaitīgo izmešu daudzumu atmosfērā un lauksaimniecības radīto negatīvo ietekmi uz vidi, un pastāvīgi sekmēt lauku attīstību.

Yara savā pamatdarbībā seko tam, lai tiktu veiksmīgi savienoti ilgtspējīgas lauksaimniecības un pārtikas, klimata, resursu efektivitātes un vides drošības jautājumi – tas tiek darīts ar inovāciju un zinātniski pētnieciskās darbības palīdzību gan globāli, gan kompānijas savstarpējā sadarbībā ar citiem partneriem.