Drošības datu lapas

Drošības datu lapas (DDL) kompānijas Yara produktiem ir izstrādātas saskaņā ar regulatoru prasībām. DDL tiek publicētas vairākās valodās.

Drošības datu lapas ir sagatavotas tikai informatīvos nolūkos, un tās ir izmantojamas tikai tajās valstīs, kurām tās ir tikušas veidotas. Tā kā drošības datu lapā ietvertās informācijas izmantošana un atbilstošā produkta lietošanas apstākļi ir ārpus kompānijas Yara kontroles, lietotāja paša pienākums ir ievērot un kontrolēt produkta drošu izmantošanu.

Te atradīsiet drošības datu lapas mēslošanas produktiem

Te atradīsiet drošības datu lapas slāpekļa ķimikāliju un NOx samazināšanas produktiem